KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bir kamu kuruluşudur. Temel amacı mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri, yani KOBİ’leri desteklemektir.

KOSGEB’in açılımı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’dır. Merkezi Ankara’dadır. 81 ilde 88 KOSGEB Müdürlüğü bulunmaktadır.

KOSGEB’in misyonlarından biri de girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaktır. Kendi işini kurmak isteyenlere yönelik Yeni Girişimci Desteği adı altında bir programı vardır. Bu konudaki detaylı yazımızı şurada okuyabilirsiniz: KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Nedir? Kimler Alabilir? Kaç Para Destek Verilir?

Ne öğrenmek istiyorsunuz?

KOSGEB destekleri hakkında detaylı bilgi için lütfen yazının devamını okuyun.

KOSGEB hangi büyüklükteki şirketleri destekliyor?

KOSGEB, mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, yani genel tanımlama ile KOBİ’lere destek veren bir kurumdur. 1-250 arasında çalışanı ve yıllık geliri veya bilançosu 40 milyon TL’nin altında olan şirketleri destekler.

KOSGEB’ten parasal destek almak için işletme olmak gerekir. Bireylere hibe veya kredi verilmemektedir.

Bir şirketin kanunen KOBİ kabul edilebilmesi için şu iki 2 özelliğe sahip olması gerekmektedir:

 • 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam etmeli,
 • Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40,000,000 Türk Lirası’nı aşmamalı.

2014 tarihli TÜİK İş Kayıtları’na göre Türkiye’de toplam 3,525,431 şirket bulunmaktadır. Bu işletmelerden 3,519,241’i, yani %99,8’i 250’den az kişi çalıştırmaktadır.

Dolayısıyla Türkiye’de faaliyet gösteren ticari kuruluşların neredeyse tamamına yakını KOBİ kapsamındadır.

Ayrıca bu işletmelerin %93,7’sinin 10’dan az çalışanı bulunmaktadır. Yani mikro işletmedir.

2012 yılında çıkarılan bir yönetmelik ile mikro, küçük ve orta ölçekli işletme olma kriterleri şu şekilde belirlenmiştir:

Mikro İşletme – Çalışan sayısı 9 kişiden az, yıllık net satış hasılatı veya bilanço değeri 1 milyon TL’nin altında olan şirketler.

Küçük İşletme – Çalışan sayısı en az 10, en fazla 40 kişi, yıllık net satış hasılatı veya bilanço değeri 8 milyon TL’nin altında olan şirketler.

Orta Büyüklükteki İşletme – Çalışan sayısı en az 50, en fazla 249 kişi, yıllık net satış hasılatı veya bilanço değeri 40 milyon TL’nin altında olan şirketler.

KOSGEB destekleri nelerdir?

Bu bölümde KOSGEB’in sağladığı destekler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. (Sık değişiklik göstermese de KOSGEB destekleri ile ilgili güncel bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.)

Girişimcilik Destek Programı

Yeni şirket kurmuş veya kendi işini kurmak isteyenlere yönelik bir destek programıdır. 50.000 TL hibe, 100,000 TL geri ödemeli olmak üzere 150,000 TL’ye kadar para desteği verilir. Bu konudaki ayrıntılı rehberimizi okumak için lütfen tıklayın: KOSGEB Yeni Girişimci Desteği: Kimler Alabilir? Kaç Para Destek Verilir?

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

KOSGEB tarafından yapılan çağrılara uygun şekilde geliştirilecek projelere destek verilir. Bu çağrılar Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler doğrultusunda yapılır ve KOSGEB’in internet sitesinde yayınlanır. Hibe şeklinde yapılan ödemeler 300,000 TL ile 700,000 TL arasında değişmektedir.

KOBİ Proje Destek Programı

İşletmelerin üretim, organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları gibi konularda sunacakları projeler 150,000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Tematik Proje Destek Programı

Bu kapsamda KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları desteklenmektedir. KOBİ’lerin kendi işletmelerini, meslek kuruluşlarının ise KOBİ’lerin daha fazla proje geliştirmesini sağlayacak projelere hibe şeklinde 150,000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

Genel Destek Programı

İşletmelerin yurt içi fuarlara katılabilmesi, yurtdışı geziler yapabilmesi, bağımsız denetim, danışmanlık, tasarım desteği alabilmesi gibi konularda destekler sağlanmaktır. Masrafların %50-%70 kadarı için 15,000 TL ile 75,000 TL arasında hibe ödemeler yapılır.

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Teknoloji tabanlı işletmelerin uluslararası pazarlarda güçlenmesini amaçlayan bir programdır. Desteğin üst limiti 150,000 TL’dir. Bu miktarın 100,000 TL’si yurtdışı, 50,000 TL’si yurtiçi tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için kullanılabilir.

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

KOBİ’lerin kendi aralarında yapacağı ortak tedarik, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak imalat gibi konulara yönelik işbirliği projeleri desteklenmektedir. Ödeme üst limitleri 300,000 TL’ye kadar hibe, 700,000 TL’ye geri ödemeli kredi şeklindedir.

Kredi Faiz Desteği

İşletmelerin yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik masrafları için kullanacakları kredilerin faiz giderleri KOSGEB tarafından geri ödemesiz (hibe) şeklinde desteklenir. Ödenecek miktar ihtiyaca göre belirlenir, ancak 300,000 TL’yi geçemez. Ayrıca kredilerin vadesi en fazla 48 ay olabilir.

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı

KOBİ’lerin yeni ürün, yeni süreç ve hizmet üretebilmesi, yeni tekniklerin bulunması, bu ürün ve hizmetlerin pazara uygun halde ticarileştirilmesi için yapılan teknolojiye dayalı projelere destek verilmektedir.

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

Borsa İstanbul bünyesindeki Gelişen İşletmeler Piyasası‘nda işlem görmek üzere halka açılacak KOBİ’lere 100,000 TL’ye kadar hibe verilmektedir. Şirketlerin bu süreçte danışmanlık, bağımsız denetim, aracı kurum gibi masrafları için %75 ile %100 arasında değişen oranlarda KOSGEB desteği sağlanmaktadır.

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı ve Uluslararası Hızlandırıcı Programı adlarında iki alt programdan oluşmaktadır. Bu kapsamda kuluçka merkezi ve hızlandırıcı kurmak isteyen üniversiteler ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri desteklenmektedir.

KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri

Bu desteği alan KOBİ’ler, KOSGEB’e ait 9 ilde bulunan 11 metal, plastik, kauçuk laboratuvarından %50 indirimle yararlanabilmektedir.

KOSGEB destekleri için nasıl başvurabilirim?

KOSGEB’ten destek almak isteyen KOBİ’lerin şu 4 aşamayı gerçekleştirmesi gerekmektedir:

1. Veritabanına kayıt olun

Öncelikle işletmenize dair bazı bilgileri kurumun internet sitesi üzerinden kayıt etmelisiniz. Bu aşamada işletmenin adı, şirket türü, vergi numarası, yetkili kişi gibi bilgiler istenmektedir.

2. KOBİ beyannamesini doldurun

İşletmenizin KOBİ kapsamında olduğuna ilişkin bilgileri bir beyanname ile göstermelisiniz. Ana hatları ile 250 kişiden az çalışanı olan ve yılık geliri 40 milyon TL’yi geçmeyen şirketler kanunen KOBİ kapsamında kabul edilmektedir.

3. KOBİ Beyannamesi’ni teslim edin

KOBİ Bilgi Dökümanı ve KOBİ Beyannamesi’nin çıktısını aldıktan sonra kaşeleyip imzalayın. İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi  ile birlikte bağlı olduğunuz KOSGEB birimine teslim edin. Sonraki aşamada yetkililer belgelerin mevzuata uygunluğunu kontrol eder.

4. Destek için başvurun

Bu aşamaları tamamladıktan sonra size kurum bünyesinde bir danışman atanır. Bu uzmanla görüşerek size uygun alanlarda destek alabilmek için başvurular yapabilirsiniz.

 Bu süreç yeni girişimci desteği almak isteyenler için farklı işlemektedir. Yeni Girişimci Desteği ile ilgili rehberimizi okumak için buraya tıklayın.

KOSGEB nasıl kuruldu?

Türkiye’de küçük ölçekli işletmeleri desteklemek üzere kurulan ilk devlet kuruluşu, 1973 yılında pilot bölge seçilen Gaziantep’e yönelik faaliyet gösteren KÜSGEM’dir (Küçük Sanayi Geliştirme Merkezi).

İlerleyen dönemde küçük işletmeleri desteklemek üzere 1978’de SEGEM (Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi Genel Müdürlüğü), 1984 yılında ise KÜSGET (Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı Genel Müdürlüğü) hayata geçirilmiştir.

Yapılan tüm bu çalışmalardan edinilen tecrübeler sonucunda da 1990 yılında KOSGEB kurulmuştur. Ancak kurum başlangıçta sadece imalat sanayi KOBİ’lerine hizmet ve destek vermiştir.

Yoğun talep ve oluşan ihtiyaçlar üzerine 2009 yılında imalatın yanısıra hizmet sektörü de KOSGEB kapsamına alınmıştır.

2010’da daha işlevsel bir kurum olması için KOSGEB bir yenilenme sürecine girmiş ve nihayetinde de bugünkü işleyişine kavuşturulmuştur.

KOSGEB’in kuruluş amaçları nelerdir?

KOSGEB, 2016-2020 stratejik planında kendine 3 ana hedef koymuştur:

 1. KOBİ’lerin üretim ve yönetim becerilerini, yenilikçi ve yüksek katma değerli ürün / hizmet üretme kapasitelerini geliştirmek ve küresel pazarda rekabet güçlerini artırmak.
 2. Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, girişimciliği geliştirmek ve girişimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.
 3. Kurumsal yapı ve algıyı Güçlendirerek nitelikli hizmet sunma kapasitesini artırmak.

Bu amaçlar doğrultusunda son 4 yılda KOBİ’lere 300 milyon TL hibe ve 12 milyar geri ödemeli kredi desteği verilmiştir. Kurumun desteği ile yaratılan birçok başarı hikayesi bulunmaktadır.

Örneğin, KOSGEB’in Youtube kanalında şu tür başarı örnekleri bulmak mümkün: Bartın’da Kadın Oto LastikçiSiirt’in İlk Kadın KasabıYılın Başarılı İnovatif KOBİ Ödülü: Makersan Makina

KOSGEB İcra Komitesi’nde kimler var?

Başkanlığını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın yaptığı KOSGEB İcra Komitesi şu kişilerden oluşmaktadır:

 • Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı
 • Hazine Müsteşarı
 • Maliye Bakanlığı Müsteşarı
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı
 • Genel Kurul’da temsil edilen Teknik Üniversite Rektörü
 • TÜBİTAK Başkanı
 • KOSGEB Başkanı